رادیو پای| قسمت هفتم| هیچ کس تا ابد ناشتا نمانده است یا کاشفان شوکران در ساعت یک و سی دقیقه بامداد

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پای در دسته بندی جامعه 1272 روز پیش 613
اینجا «پای» است. رادیو پای. استودیوی ضبط رادیو پای خیابان‌های تهران است. پای‌مان را از استودیوها بیرون کشیدیم! آنها که در تهران‌اند حالشان همیشه خوب نیست. چاره‌ای هم نیست. حالِ بد بخشی از زندگی است. امّا نباید از پای افتاد توی زندگی. پاری از تهرانی‌ها با کتاب و تئاتر و سینما و مجلات حالشان را خوب می‌کنند. شب وقتی از تئاتر شهر بیرون می‌آیند (اگر چه در پایانِ روزی که ساکن بوده باد) یا وقتی صفحات رُمانی را ورق می‌زنند (اگر چه توی مترویی شلوغ،) پایتخت برایشان مثلِ پای‌سیب است. فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی «پای» را معنی کرده است: فرآورده‌ای تنوری متشکّل از خمیرِ پرشده با مخلوطی شیرین که عموماً حاوی میوه است و رویه تُردی دارد! فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بعد از ایستگاه متروِ حقّانی شهر تهران است.