رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هفدهم - قسمت پنجم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته حکایتی است از باب ششم گلستان سعدی  که با صدای کاوه  و با همراهی قطعه ای ازحسام اینانلو به نام «آغاز» می شنویم.