رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هفدهم - قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته شعری‌ست از باب اول بوستان سعدی (در عدل و تدبیر و رای) که با صدای کاوه و با همراهی قطعه ای از بهداد بابایی و نوید افقه می شنویم.