رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت اول]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته غزلی است از حافظ  که با صدای  استاد موسوی گرمارودی و با همراهی قطعه ای ازمحسن نامجو به نام «نامه» می شنویم.