رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل نوزدهم- قسمت دوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته غزلی است از عراقی  که با صدای  کاترین و با همراهی قطعه "بی گاهان" اثر استاد پشنگ کامکار و تصنیف "یاد تو"، ساخته محمد سریر و با صدای جمال الدین منبری می شنویم.