رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل نوزدهم- قسمت اول]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته حکایتی است از گلستان سعدی، باب اول در سیرت پادشاهان  که با صدای  کاوه و با همراهی قطعه "چوپانی" از ساخته های استاد پرویز مشکاتیان با اجرای محمدرضا رستمیان و امیر موسوی می شنویم.