رادیو میکس بار - پاییز [فصل هفدهم - قسمت اول]

موسیقی

آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.

این هفته نوشته‌ای از رویا شاه حسین زاده را با صدای فائزه و با همراهی قطعه‌ی «Lament For A Frozen Flower» از ساخته های «Secret Garden» می شنویم.