رادیو میکس بار - پاییز [فصل هجدهم - قسمت سوم]

موسیقی

   آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته   شعری از هوشنگ ابتهاج را با صدای کاترین و با همراهی قطعه «نقش نگار»  از «کارن همایونفر » می شنویم.