رادیو میکس بار - پاییز [فصل هجدهم - قسمت دوم]

موسیقی

   آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته  نوشته ای از روشنک آرامش را با صدای فائزه و با همراهی قطعات «استراحت مطلق» و «فریاد»  از «کارن همایونفر » و«میلاد درخشانی و هاله سیفی زاده» می شنویم.