رادیو میکس بار - پاییز [فصل هجدهم - قسمت اول]

موسیقی

آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته  نوشته ای از حسین منزوی را با صدای طه و با همراهی قطعه‌ی «باز باران» از «گروه پالت» می شنویم.