رادیو میکس بار - پاییز [فصل نوزدهم- قسمت اول]

موسیقی

آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته  نوشته ای از رسول یونان را با صدای  فائزه و با همراهی قطعه «وقتی می خندی»  از «احسان خواجه امیری» می شنویم