رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هجدهم - قسمت چهارم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب «قلب نارنجی فرشته» و نویسنده‌ی آن « مرتضی برزگر» با صدای کاوه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه ای از مصباح قمصری به نام لمس در این مسیر همراه ماست.