رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هجدهم - قسمت سوم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب «سایه های سکوت» و نویسنده‌ی آن «علی قانع» با صدای طه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه ای ازGod Is An Astronaut   به نام Awakening در این مسیر همراه ماست.