رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هجدهم - قسمت دوم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب «از این ولایت» و نویسنده‌ی آن «علی اشرف درویشیان» با صدای فرهنگ و فائزه آشنا می‌شویم و قطعاتی از اردشیر کامکار  به نام هوار / بر مزار پیر شالیا در این مسیر همراه ماست.