رادیو میکس بار - پاورقی [فصل هجدهم - قسمت اول]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب «پست چی» و نویسنده‌ی آن «چیستا یثربی» با صدای کاترین و فائزه آشنا می‌شویم و قطعاتی از مهرداد مهدی و آسو کُهزادی به نام عروس / رقص بادبادک در این مسیر همراه ماست.