رادیو میکس بار - پاورقی [فصل نوزدهم- قسمت سوم]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب  "مردی به نام اوه" و نویسنده‌ی آن «فردریک بکمن» با صدای کاوه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه ای از Jeff Oster به نام The Lotus Within در این مسیر همراه ماست.