رادیو میکس بار - پاورقی [فصل نوزدهم- قسمت اول]

داستان

آیتم «پاورقی» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و به معرفی کتاب‌ها و نویسندگانشان می‌پردازد.
این هفته با قطعه ای از کتاب "یوسف آباد، خیابان سی و سوم" و نویسنده‌ی آن « سینا دادخواه» با صدای کاوه و فائزه آشنا می‌شویم و قطعه ای از EKOOB به نام Praise در این مسیر همراه ماست.