رادیو میکس بار - نمایش "آقای اشمیت کیه؟" [ قسمت چهارم (پایانی) ]

داستان

آیتم نمایشی رادیو میکس بار در فصل نوزدهم با عنوان «آقای اشمیت کیه؟» و به نویسندگی  سباستین تیری و بازنویسی برای رادیو و کارگردانی فرهنگ فرقان‌پرست به صورت هفتگی منتشر می شود.این قسمت «آقای اشمیت کیه؟» با اجرای علی منتظری، فائزه بلوری و  کاوه فرقان پرست و فرهنگ فرقان پرست همراه است