رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هفدهم - قسمت سوم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.

این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را با اجرای کاوه و با همراهی قطعه‌ی «Can't Help Falling in Love» ازElvis Presley  می شنویم