رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل هجدهم - قسمت چهارم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود..این هفته یکی از نوشته‌های فرهنگ را که براساس یادداشتی از امیرمهدی ژوله است با اجرای کاترین و با همراهی .قطعه « آمدم ای شاه» ازمحمدعلی کریمخانی می شنویم