رادیو میکس بار - در متن کهربا [فصل نوزدهم - قسمت چهارم]

موسیقی

آیتم «در متن کهربا» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فرهنگ به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود..این هفته متنی از فرهنگ را  با اجرای کاترین و با همراهی قطعه "گیله لو" کاری ازاستاد فریدون پوررضا می شنویم