ارسال شده توسط Go2tr co در دسته بندی آموزش 248 روز پیش 330
در این پادکست در مورد چینصحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد چین  خواهیم پرداخت . از سفر به چین در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به چین در فصل چهارم بررسی خواهد شد و در آخرفصل پنج  که در مورد تحصیل در چین می کنیم.
ما اومدیم که شما برید
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این موردبه لینک زیر مراجعه فرمایید