رادیو مهاجرت - هندوستان

آموزش

ارسال شده توسط Go2tr co در دسته بندی آموزش 127 روز پیش 285
در این پادکست در مورد هند صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد هند خواهیم پرداخت . از سفر به هند در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به هند در فصل چهارم بررسی خواهد شد و در آخرفصل پنج  که در مورد تحصیل در هندصحبت می کنیم.
ما اومدیم که شما برید
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این موردبه لینک زیر مراجعه فرمایید