رادیو مهاجرت - آفریقا جنوبی

آموزش

ارسال شده توسط Go2tr co در دسته بندی آموزش 248 روز پیش 237
در این پادکست در مورد آفریقا جنوبی صحبت خواهیم کرد.  در این پادکست در فصل اول به اطلاعات کلی در مورد آفریقا جنوبی خواهیم پرداخت . از سفر به آفریقا جنوبی در فصل دوم و فصل سوم در مورد زندگی در این کشور حرف خواهیم زد و مهاجرت به آفریقا جنوبی در فصل چهارم بررسی خواهد شد و در آخرفصل پنج  که در مورد تحصیل در آفریقا جنوبی می کنیم.
ما اومدیم که شما برید
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این موردبه لینک زیر مراجعه فرمایید