رادیو عجایب قسمت هفتم : 6EQUJ5

داستان

ارسال شده توسط Poria Ariai در دسته بندی داستان 133 روز پیش 591
صدای از اعماق فضا که گفته میشه پیامی هست از جهان دیگر، در این قسمت من در خصوص راز رمز یکی از عجیب ترین پیام های دریافتی از فضا صحبت میکنم که معروف هست به سیگنال واو.