دموکراسی درکار پلاس: قسمت دوم - نوسانات بازار ارز و نقش دولت

جامعه

ارسال شده توسط محمد در دسته بندی جامعه 65 روز پیش 662
از دی‌ ماه سال ۹۶ تا مهر ۹۷ ما شاهد افزایش ۵ برابری قیمت ارز در ایران بودیم و از هفته دوم مهر ناگهان قیمت ارزها با کاهش ۵-۶ هزار تومانی روبرو شد در حالی که هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی دیده نمی‌شد....