در شهر غرق شوید: در ستایش گم شدن

جامعه

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1734 روز پیش 642
قدم ‌زدن بی‌هیچ هدفی، در کوچه پس‌کوچه‌های شهر، گاه روش مناسبی برای آرام شدن است. در دنیای پر از نظم و ترتیب امروز که ساعت‌ها نبض زندگی را به دست گرفته‌اند، شاید گاهی سوار شدن بر آنها و نادیده‌ گرفتنشان بتواند حالمان را خوب کند. حالا فرض کنید همین شیوه را در سفر، زمانی که برای فراغت به جایی رفته‌اید به کار بگیرید. تصور کنید برای چند روزی نظم و زمان و همه‌چیز را کنار بگذارید و بی‌هیچ برنامه‌ای به دل جایی بزنید که به آن سفر کرده‌اید و خود را در آن شهر گم کنید و کم‌کم بخش‌هایی از آن را پیدا کنید.