دانه‌ی دوم: فیلم مادر و فلسفه

سینما

ارسال شده توسط رخشان قَصَبی در دسته بندی سینما 50 روز پیش 136
فیلم مادر آرنوفسکی، پر از استعاره‌های مربوط به روایت مسیحی از آفرینشه که میشه توش  رابطه‌ی سه وجهیي زمین، خدا و انسان به روایت مسیحیت و به روایت آرنوفسکی از جهان به قول خودش شیزوفرنیک ما را تماشا کرد.
تو این اپیزود از اخلاق زیست‌محیطی سبز عمیق و از زایش‌ستیزی هم حرف زدم 
اینجاها هم هستم: 
https://twitter.com/vafalsafeh
https://t.me/Philolife