داستان گویی؛ مهارتی که باعث می شود در خاطر دیگران بمانید

کسب و کار

ارسال شده توسط حمیدرضا خوشوقتی در دسته بندی کسب و کار 1548 روز پیش 531
ما در دنیای کسب و کار نیز داستان ها را به خاطر می سپاریم، به ویژه آنهایی که به ما کمک می کنند خودمان و دنیای اطرافمان را بهتر درک کنیم. به یاد ماندنی ترین تبلیغات، شرکت ها و افراد، همه و همه داستانی برای بازگو کردن دارند.