ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1514 روز پیش 329
داستان چشمهايش
نويسنده : عليرضا خمسه
خوانش : نيما بانک
رويداد "هر زن يک قهرمان" می‌خواهد قصه زنانی را بازگو كند كه كسی آن ها را نمی‌شناسد . هر كدام قهرمانی هستند اما دوربين‌ها، آن ها را نمی‌بيند .
داستان شب با همكاري گروه "٣٦٠ درجه راهكارهاي خلاق" هر چهارشنبه شب ، قصه يك زنِ قهرمان را برايتان بازگو مي كند و يك شب در هفته خود را به اين رويداد اختصاص مي دهد.
به ما بپيونديد و داستان زن قهرمان زندگي خود را براي ما بنويسيد .