داستان شب: دست چپ، پله‌ی سوم از پایین

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 888 روز پیش 214