داستان شب: از گردنم خوشم نمی‌آید

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1110 روز پیش 219