داستان شب؛ کوچه شماره پنج

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1631 روز پیش 370
نويسنده و خوانش: آنیتا روان بخش
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.