داستان شب؛ ویژه برنامه نوروزی ۱۳۹۵ شماره ششم

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1563 روز پیش 278
مهمان : مهراوه شریفی‌نیا
شما به ششمين ويژه برنامه نوروزي گوش مي دهيد و امشب براي شما داستان مي خوانيم . "كليد اضافي" داستاني است نوشته سوگل مهاجري ، كه تقديم حضور شما مي شود.
ما تا ششم فروردين ماه ، هر شب با يك ويژه برنامه و مهمان ، همراه شما هستيم .
آنچه در اين هفت شب مي شنويد ، عيدي تيم داستان شب براي مخاطبانش است . شما هم اين هفت شب را به دست اهلش برسانيد !