داستان شب؛ نامه سرگشاده به گاری كوپر

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1581 روز پیش 283
نويسنده و خوانش :  سيروس رضواني فر
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.