داستان شب؛ مثل آب برای شکلات

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1620 روز پیش 388
نويسنده : لورا اسكوئيول
برگردان : مريم بيات
خوانش : سميرا نعمت الهي
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.