داستان شب؛ شكلات با شراب تلخ

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1559 روز پیش 394
نويسنده و خوانش : عليرضا ايرانمهر
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.