ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 1617 روز پیش 495
نويسنده : هاروكي موراكامي
برگردان : محمود مرادي
خوانش : سارا سراب
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذارید.