ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 300 روز پیش 2257
نويسنده : شکوفه جباری
خوانش : سید مرتضی حمیدزاده
شما مي توانيد در پست مخصوص اين داستان در اينستاگرام ما، نظرات و نقد خود را در مورد داستان و خوانش آن با ما در ميان بگذاريد.