خاطره نویسی چه اثراتی بر روح و جسم می گذارد؟

روانشناسی

ارسال شده توسط پریسا گوهری در دسته بندی روانشناسی 1213 روز پیش 1461

نوشتن خاطرات روزانه بهترین سنتی است که از سال های دور میان مردم رسم بوده و اکنون علم مدرن به دنبال فواید این کار است.

در دهه ی اخیر محققان مزایای نوشتن خاطرات روزانه و یا نوشتن اتفاقات خاص مانند از دست دادن کار، بیمار شدن یک عزیز یا کشمکش با دیگران را به طور توصیفی و با تمام جزئیات مفید دانسته اند چراکه ظاهرا این کار در سلامت جسمی و روحی اثر شگرفی می گذارد