حضور یک ساله اسکات کِلی در فضا و تاثیرات احتمالی ناشی از این سفر

علم

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی علم 1534 روز پیش 374

 اسکات کِلی در مجموع 340 روز را در ایستگاه فضایی بین المللی سپری نمود و رکورد طولانی ترین بازه حضور در خارج از زمین را برای فضانوردان آمریکایی شکست. اما حضور طولانی مدت وی در ایستگاه فضایی بین المللی به ماموریت یک ساله ناسا باز می گردد؛ تجربه ای که به دنبال آن قرار بود تغییرات ناشی از سفرهای فضایی روی بدن انسان مشخص گردند. بد نیست بدانید که زندگی چندین ماهه در گرانش صفر می تواند بسیاری از سازوکارهای بدن انسان نسبت به زمانی که روی زمین بوده را تغییر دهد.