جمع‌بندی هفتگی بیزنس‌ترند: قسمت پنجم

کسب و کار

ارسال شده توسط پیام ادیب در دسته بندی کسب و کار 1156 روز پیش 1051
در پنجمین قسمت از جمع بندی هفتگی بیزینس ترند می شنوید: ۷ درس بازاریابی که می توان از یک بازی واقعیت افزوده ی موبایلی فرا گرفت، و نظریه ی سه گانه ی سیروتا برای افزایش اشتیاق و انگیزه در کارکنان