توصیه بیل گیتس به کسانی که در مواجهه با پروژه‌های بزرگ دلسرد می‌شوند

کسب و کار

ارسال شده توسط حمیدرضا خوشوقتی در دسته بندی کسب و کار 1585 روز پیش 559
گر همیشه از زاویه ی منفی به موضوع نگاه کنید و حس کنید باید از این بابت احساس بدی داشته باشید، تنها خودتان را دچار غم و غصه خواهید کرد. اما اگر به جنبه ی مثبت موضوع نگاه کنید و بگویید فلان موضوع در حال پیشرفت است و می توان این تغییر را سرعت بخشید، در درون خود احساس خواهید کرد دوست دارید بخشی از این تغییر باشید