ارسال شده توسط NLP Iran در دسته بندی سبک زندگی 447 روز پیش 1406
انسان همواره از تنهایی در هراس بوده است، و حال آن که علیرغم زندگی در کنار همنوعان و هیاهوی بسیار جامعه پیرامون، باز هم این احساس همواره با اوست.
در این پادکست از آکادمی ان ال پی ایران، استاد علیرضا همتی در این خصوص توضیحات ارزنده ای را ارائه می دهد.
تنهایی توهمی بیش نیست، و زمانی از این توهم رها خواهیم شد که معنای حقیقی زندگی را دریابیم، و درک کنیم که با کل هستی یکپارچه و یکی هستیم.