تمرین زیاد لزوما باعث موفقیت در ورزش نمی‌شود

سلامت

ارسال شده توسط دلناز سیدزاده در دسته بندی سلامت 1071 روز پیش 429
شاید همه‌ی ما با تاکید بیش از اندازه روی تمرین و تاثیر آن در عملکرد ورزشکاران روبرو شده باشیم. اما واقعیت امر به گونه‌ی دیگری است. بر پایه‌ی یک پژوهش گفته می‌شود که در ورزش حرفه‌ای، تمرین تنها به مقدار ۱۸ درصد روی بهبود عملکرد فرد تاثیر دارد و سایر عوامل نیز در موفقیت یا شکست فرد موثرند. برای بررسی بیشتر با این پادکست همراه باشید.