تجربه‌ای از استخدام و ارتقای سریع حقوق در سیلیکون‌ولی

کسب و کار

ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی کسب و کار 1484 روز پیش 761
 داستانی که خواندن آن با هدف آشنایی هر چه بیشتر با شرایط حاکم بر سیلیکون ولی، قطعا خالی از لطف نخواهد بود. این مطلب به‌طور کلی دیدی از شرایط رقابتی حاکم بر سیلیکون ولی در خصوص استخدام مهندسان پیش روی ما قرار خواهد داد. علاوه بر این، متوجه خواهید شد که مقاومت و اصرار در کنار مذاکره و چانه‌زنی چه تاثیر مثبتی در نتیجه کار خواهد داشت.