بیماری هایی که تاریخ را تغییر دادند (ویژه قسمت کرونا)

علم

ارسال شده توسط فرشاد محمودی در دسته بندی علم 76 روز پیش 1585

ین قسمت با عنوان «بیماری‌هایی که تاریخ را تغییر دادند» منتشر شده‌است و کرونا تنها یکی از این بیماری‌هاست.

دایجست برای شما تعریف می‌کند که عبور از منجلاب هریک از این بیماری‌ها و تجربه‌ی حاصل از آن، چه پیامدهایی برای بشریت داشته‌است:

‌• توسعه‌ی دانش پزشکی،

‌• دگرگونی در سیستم‌های اقتصادی و نظام‌های حاکمیتی،

‌• و حتی تغییر در شرایط آب‌وهوایی و سبک زندگی مردم

 

حمایت مالی از پادکست دایجست

http://www.digesttt.com/donate

دسترسی به متن این قسمت از طریق سایت

http://www.digesttt.com

 

 

منابع:

 

https://www.history.com/topics/middle-ages/pandemics-timeline

https://www.youtube.com/watch?v=MYnMXEcHI7U&pbjreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=hF6vLt-YhRM

https://www.youtube.com/watch?v=oJcmxyTltlk&t=563s

https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html

https://www.cdc.gov/quarantine/historyquarantine.html

https://www.immune.org.nz/vaccines/vaccine-development/brief-history-vaccination

https://www.history.com/topics/inventions/history-of-cholera

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

https://www.history.com/topics/inventions/flu           

https://www.history.com/topics/world-war-i/1918-flu-pandemic

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html

https://www.nytimes.com/2020/03/05/opinion/coronavirus-china-pangolins.html

https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/coronavirus-testing-how-some-countries-germany-south-korea-got-ahead-of-the-rest