به کمک این ۵ گام مهارت‌های جدید را سریعتر یاد بگیرید

سبک زندگی

ارسال شده توسط حسین بقایی در دسته بندی سبک زندگی 1619 روز پیش 509
توانایی فراگیری مهارت‌های جدید بطور سریع، یک امتیاز در دنیای کاری امروز محسوب می‌شود، اما عادات یادگیری ما همیشه به اندازه‌ی کافی سریع نیستند. شما می‌توانید با تقسیم کردن اهداف خود به اجزای سازنده‌ی آن بر سرعت یادگیری خود بیفزایید. بسیاری از مهارت‌های پیچیده از نواختن یک ساز گرفته تا یادگیری یک زبان متشکل از مهارت‌های کوچکتر است. با تقسیم یک مهارت بزرگ به اجزای سازنده‌اش شما نه تنها به سادگی از پس هر قسمت برمی‌آیید، بلکه می‌توانید چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر را دریابید.
در این پادکست یاد میگیرید که چطور در ۵ گام یک مهارت را به اجزای سازنده‌اش تقسیم کرده و آن را سریعتر فرا بگیرید.