بنیانگذار مدیوم و توییتر: ما خوراک آشغال را در مقابل کاربران گذاشته‌ایم

تکنولوژی

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی تکنولوژی 1380 روز پیش 505
ایوان ویلیامز با این‌که یکی از بنیانگذاران توییتر است، از مخالفان رسانه‌های اجتماعی کنونی است. او هم‌اکنون به دنبال ساخت شبکه‌های اجتماعی با فیدهای عالی است، شبکه‌هایی که تفاوت بزرگی با بسترهای کنونی همچون توییتر، فیسبوک و بقیه دارند.