بنیانگذار مدیوم و توییتر: ما خوراک آشغال را در مقابل کاربران گذاشته‌ایم

تکنولوژی

ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی تکنولوژی 1260 روز پیش 493
ایوان ویلیامز با این‌که یکی از بنیانگذاران توییتر است، از مخالفان رسانه‌های اجتماعی کنونی است. او هم‌اکنون به دنبال ساخت شبکه‌های اجتماعی با فیدهای عالی است، شبکه‌هایی که تفاوت بزرگی با بسترهای کنونی همچون توییتر، فیسبوک و بقیه دارند.