ارسال شده توسط رادیو بقچه در دسته بندی داستان 761 روز پیش 1515
و اینک این شما و این هم اولین شمارۀ فصل دوم رادیو بقچه. امیدواریم لذت ببرید و دیگران را نیز در این لذت شریک کنید.
نوزدهمین شمارۀ رادیو بقچه با یاری استودیو آرپا و به مدد آثار ارزشمند این هنرمندان(به ترتیب) به گوش شما می‌رسد:
-        ؛ Gipsy Kings
-        فرید زلاند
-        احمد شاملو و فریدون شهبازیان
-        رسول پرویزی و عباس مهرپویا
-        احمد شاملو و سهیل نفیسی
-        زویا پیرزاد و Charles Aznavour
-        ابوسعید ابوالخیر، محمدرضا شفیعی کدکنی،  کیخسرو، تهمورس و سهراب پورناظری، علیرضا قربانی و سلمان ساوجی
-        احمد شاملو و Blackfield
-        دست‌اندرکاران مجلۀ سخن، محمدجعفر محجوب و swingle singers
-        احمد شاملو، حسین علیزاده و سهیل نفیسی
-        سیاوش قمیشی، ایتالو کالوینو، بهمن رییسی، Khusugtun و Il Volo
-        احمد شاملو، شهرداد روحانی و علیرضا عصار